guvenlik sistemleri

Yazan guvenlikmarket 19/05/2018 0 Yorumlar

Güvenlik sistemleri güvenlik kamera sistemleri ve hirsiz alarm sistemleri çağımızda temel bir ihtiyac haline gelmiştir. hırsızlık , kaza, darp, ve üretim alanlarında kullanılmak için tercih edilen bu güvenlik sistemleri çeşitleri donanımsal ve yazılımsal ürünlerden oluşmaktadırlar.

Büyük Şehirlerde Suçlar

Türkiye’de suç sayıca en çok İstanbul (82529), Ankara (30887), İzmir (22482), Bursa (16787), Antalya (14667), Mersin (11551) ve Gaziantep (10532) şehirlerinde işlenmektedir. Nüfus bakımından büyük şehirlerde suçun diğer şehirlerden sayıca fazla olması tabii bir durum olmakla birlikte kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Yazılı ve görsel basında çıkan haberler, dikkatlerin büyük şehirlerdeki suçlar üzerinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır.

Araştırmanın bu bölümünde 2003 yılı nüfusu bir milyonu aşan, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Gaziantep, Antalya ve Mersin şehirlerindeki suç durumu ele alınmıştır. 2003 yılında Türkiye’de işlenen toplam 322189 asayiş suçunun %63.1’i (203409); 144186 şahsa karşı suçun %48.6’sı (70217) ve 178003 mala karşı suçun %74,8’i (133192) nüfusu bir milyonu aşan dokuz büyük şehirde gerçekleşmiştir.

Büyük şehirlerde 100000 kişiye düşen suç oranı Adana (429) ve Konya (535) dışında Türkiye oranının (674) üzerindedir. Suç oranı Antalya (1372) ve Mersin’de (1077) oldukça yüksektir. Antalya, Türkiye’de suç oranı en yüksek şehirler arasında yer almaktadır. İstanbul (832), Ankara (816), İzmir (764) Türkiye oranının üzerinde olmasına rağmen, kamuoyunda bilindiğinin aksine, Türkiye’de en çok suç işlenen merkezler olmadıkları görülmektedir.

Büyük şehirlerdeki asayiş suçlarına, şahsa ve mala karşı suçlar ayırımında bakıldığında, şahsa karşı suç oranı, Ankara (377), Antalya (391), Bursa (372), Gaziantep (311), Mersin (450) ve Konya’da (342), Türkiye oranının üzerinde olmakla birlikte Mersin dışında yüksek değildir. Adana (258), İstanbul (199) ve İzmir’de (284) ise; Türkiye oranının altındadır. 2001-2003 döneminde şahsa karşı suçlar, Gaziantep (%-3), Mersin (%-1) ve İstanbul’da (%-13) azalmış, Ankara’da ise %1 oranında artış göstermiştir. Adana (%23), Bursa (%19) ve Konya’da (%43) artış oranı, Türkiye oranının (%4) oldukça üzerindedir (bk. Çizelge 3).

Yaralama, aile fertlerine kötü muamele, intihara teşebbüs, kumar oynamak ve oynatmak, meskun mahalde silah atmak ve 6136 ateşli silahlar kanununa muhalefet, büyük şehirlerde çok işlenen şahsa karşı suçlardır. Diğer büyük şehirlerden farklı olarak Ankara’da tehdit ve Bursa’da insan kaçırma çok işlenen suçlar arasındadır (bk. Çizelge 1). Yaralama, bütün büyük şehirlerde, en çok işlenen suçtur. Yaralamayı, Ankara ve İzmir’de aile fertlerine kötü muamele, Bursa ve Konya’da intihara teşebbüs, Adana’da kumar oynamak ve oynatmak, Gaziantep’te meskun mahalde silah atmak suçları takip etmektedir. Kaynak  Ali YILMAZ*  Semra GÜNAYERGÜN*

Görüyoruzki şiddet, gasp, hırsızlık, darp gibi suç oranarı ükemizde hızla yayılmaktadır. bunların bir çogu diğer yıllara göre güvenlik kamera sistemleri sayesinde çok daha hızlı tesbit edilmektedir.

Polis yetkilileri suçlularla mücadelede güvenlik sistemlerinin olayların nasıl geliştigi ve tesbiti hakkında ayrıca bu suçlulaların nasıl yöntemler geliştirdiklerini bu türü sistemler sayesnde tesbit ve engel olunması için  kullanılması gerektiğini belitmişlerdir.

 

Yorum Yaz